ارسال برای خریدهای بالای ۲۰۰ هزار تومان رایگان است.

کتاب نخوانیم که بخوابیم کتاب را بخوانیم که بیدار شویم.

 کتاب ها را بخوانیم تا معنی زندگی را درک کنیم کتاب ها در هر زمینه ای ذهن شما را فعال می کنند برای موفقییت به کتاب های انگیزشی مراجعه کنید تا تغییر نگرش را درخودتان حس کنید چندنمونه از این کتاب های برتر را به شما معرفی می کنیم تا با خواندن آنها به دنیای جدیدی در درون خود رجوع کنید .

بهانه ممنوع

یکی از بی نظیرترین ها در زمینه انگیزشی که نور امید و پیروزی را در دل همه روشن می کند اثر زیبای وین دایر  که می گوید برای شکست های خودتان بهانه نیاورید که این بهانه ها دلیل اصلی شکست شماست و در بخشی می گوید خوبی کردن تنها دلیلی است که انسان برای آن به دنیا پا نهاده است .

کیمیاگر

جذاب ترین کتاب  که عده ای آن را رمان یا داستان می دانند و ا یک داستان انگیزشی را پائولو کوئلیو بسیار استادانه  رقم زده و با قلمی زیبا  به اجراگذاشته است  هر کس باید به دنبال افسانه شخصی خویش باشد .ودر قسمتی اشاره دارد که حق نداریم تسلیم سختی ها شویم بلکه باید آنقدر سرسخت شویم  تا سختی ها تسلیم شوند

قانون توانگری

یکی دیگر از بهترین ها که برای ما ثروت ،سلامتی،و سعادت را به همراه دارد قانون توانگری اثر منحصر به فرد کاترین پاندر است که ما را موظف میکند نیرو های بالقوه را بالفعل کنیم پاندر معتقد است که هر احساس و تجسم ذهنی و حتی کلام وقتی به جهان ارسال می شود به زندگی خود ما بر میگردد.

تاریخ آغاز کتاب

تا به امروز 5000 سال از آغاز کتاب می گذرد در حدود 4500 سال پیش بود که اهالی بین النهرین روی لوح های گلی تصمیم به ثبت مسائل حکومتی و مالی کردند.
شکل امروزی کتاب ها 1800 سال پیش یرای ادیان مسیحی و ثبت مسائل مذهبی نمایان شد به طوری که روی چرم یا پاپیروس می نوشتند و به هم می دوختند و در نهایت در حدود سال 1440 بود که گوتنبرگ  

هدف کتاب

برقراری رابطه بین انسان ها،به گونه ای که یافته ها و تجربه های یک انسان به مغز مجموعه ای از انسان های دیگر منتقل شود